Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Justo Rufino Barrios Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Justo Rufino Barrios Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0

BARRİOS, Justo (1835-1885)

Guatemalalı devlet adamı. Orta Amerika’da yayılmacı bir siyaset izlemiştir.

Justo Rufino Barrios, 19 Temmuz 1835’te San Lorenzo’da doğdu. Guatemala ve Meksika’da geniş topraklan olan varlıklı bir aileden geliyordu. Hukuk öğrenimi gördükten sonra bir süre noterlik yaptı. 1862’de ailesinin yanına dönerek topraklarının yönetimi ile uğraştı.

1871 Haziranı’nda muhafazakâr Cumhurbaşkanı Vicente Cema, Miguel Garcia Granados önderliğinde bir darbe ile devrildiğinde, Barrios ordu komutanıydı. Granados’un iki yıl süren cumhurbaşkanlığı sırasında perde arkasındaki yönetici Barrios oldu ve Nisan 1873’te yapılan seçimlerle cumhurbaşkanlığına geldi.

Barrios, 12 yıl süren cumhurbaşkanlığı süresince hukuk alanında kimi reformlar gerçekleştirdi. Kilisenin eğitim üzerindeki egemenliğini azaltacak girişimlerde bulundu ve kahve üretiminin gelişmesi için çalıştı. 1879’da çıkarılan anayasaya karşın, Barrios yönetimi açık bir diktatörlükten pek farklı değildi. Guatemala nüfusunun çoğunluğunu oluşturan yerliler, Barrios döneminde her türlü hak ve özgürlükten yoksun olarak yaşadılar ve sadece angaryada çalıştırılacak bir işgücü kaynağı olarak görüldüler.

Barrios, aldığı önlemlerle Guatemala’nın geleneksel toprak aristokrasisini zayıflattıysa da, kendi çevresinde yeni bir varlıklı zümre oluşturdu. Meksika ile yapılan sınır düzenlemelerinde bile ülke çıkarlarından çok kendi topraklarını genişletme ve değerlendirme amacını ön planda tuttu.

Barrios, beş Orta Amerika ülkesinin, 1838’de dağılan konfederasyona benzer bir örgütlenme içine girmesini etkin biçimde savundu. Bu amaçla sık sık komşu ülkelerin içişlerine karıştı ve diplomasi yolu işlemediğinde zora başvurdu. 2 Nisan 1885’te El Salvador’u istila etmek için giriştiği savaşın ilk çarpışmalarından birinde Chalchuapa’da öldürüldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi