Jürgen Habermas Hayatı ve Eserleri

Jürgen Habermas Hayatı ve Eserleri

 • 18 Haziran 1929’da Düsseldorf’ta doğdu.
 • 1949-54 arasında Göttingen, Zürih ve Bonn’da felsefe, tarih, psikoloji, Alman edebiyatı ve ekonomi öğrenimi gördü.
 • 1954’de Bonn’da Mutlak ve Tarih. Schelling Düşüncesindeki İkilik tezini verdi.
 • 1956-59 arasında Frankfurt Sosyal Araştırma Enstitüsü’nde Adorno’nun asistanlığını yaptı.
 • 1961’de Marburg’ta doçent oldu: Kamunun Yapısal Dönüşümü.
 • 1961’de Heidelberg Üniversitesi’nde kadrosuz profesör oldu. 1964-71 arasında Frankfurt/Main’da Max Horkheimer’ın yerini aldı.
 • 1960’ların sonundaki öğrenci hareketi Habermas’ı Frankfurt Okulu’nun eleştirel kuramını daha geniş bir kamuoyuna mal eden en ünlü temsilcisi olarak öne çıkardı. Bu arada radikal öğrenci gruplarıyla arasına giderek mesafe girdi.
 • 1969’da Frankfurt Üniversitesi’nin Sosyoloji Seminerinin işgali, Habermas ile solcu öğrenciler arasındaki çatışmanın zirve noktası oldu.
 • 1971-80 arasında Starnberg’te Max Planck Bilimsel-Teknik Dünyada Yaşam Koşullarını Araştırma Enstitüsü, 1980-82 arasında Münih’te Max Planck Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü yaptı.
 • 1982-94 arasında Frankfurt/Main’da ağırlıklı olarak toplum ve tarih felsefesi profesörlüğü yaptı.
 • 1986’da, tarihçiler arasında bir tartışmaya dahil oldu: Ernst Noltes’in, Yahudi katliamını Stalinist cinayetlerle karşılaştırarak tarihsel olarak göreceleştiren denemesini geri çevirdi.
 • Atina Üniversitesi (1993) dahil pek çok üniversiteden fahrî doktora aldı.
 • 14 Ekim 2001’de Frankfurt Paul Kilisesi’nde Alman Yayıncılar Birliği’nin Barış Ödülü’nü aldı.

 

Eserlerinden Seçmeler

 • Die Zukunft der menschlichen Natur (2001 )
 • Die postnationale Konstellation (1998)
 • Faktizität und Geltung (1992)
 • Der philosophische Diskurs der Moderne Die neue Unübersichtlichkeit (1985)
 • Theorie des kommunikativen Handelns (1981)
 • Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus (1976)
 • Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (1973)
 • Zur Logik der Sozialwissenschaften (1970)
 • Erkenntnis und Interesse (1968)
 • Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1962)

Etkisi

Habermas yola Adorno’nun öğrencisi ve “geç kapitalist” diye nitelediği kapitalist toplumun iç çelişkilerinin heyecanlı bir tanı koyucusu olarak çıktı. Altmışlı yılların sonundaki öğrenci hareketinin kavramlarını ortaya atanlardan biriydi. Sonradan sadece “68 kuşağı”nın devrimci taşkınlıklarıyla değil, Adorno’yla da arasına mesafe koydu. Adorno’nun eleştirel toplum kuramının normatif bir temelden yoksun olduğunu düşünüyordu. Bundan sonra çalışmalarını bu temele yöneltti ve umutlarını iletişim yordamına bağladı. İletişimsel Eylem Kuramı adlı büyük etki yaratan kitabında, özerk öznelerin oluşturduğu bir i

letişim topluluğundaki eylem normlarını temellendirmeyi deneyen bir eylem kuramı formüle etti. Habermas pek çok yazısında bu pozisyonu savunmuş ve geliştirmiştir.