Filozoflar

Julian Offray de La Mettrie (Filozoflar Biyografileri)

 

Julian Offray de La Mettrie

filozof-3/julien_offray_de_la_mettrie Julian Offray de La Mettrie(19 Aralık. 1709 – 11 kasım. 1751) yılları arasında yaşamış, Fransız maddeciliğinin kurucusu olarak ün kazanmış olan hekim-filozof.

La Mettrie, materyalist felsefesinde, maddeden bağımsız bir ruhu düşünmenin saçma bir şey olduğunu öne sürerek, gerçekten varolanın yalnızca madde olduğunu göstermeye çalışmıştır.

La Mettrie’nin materyalist öğretisini keskin bir neden sonuç ilişkisi üzerine oturtmuş belirlenimcilik ve zorunluluk, insanın kendi mekanik yasalarına indirgenmiştir. Yazmış olduğu Makine-İnsan isimli eserinde insanın varlığı ve faaliyet alanını mekanik süreçlerle ilişkilendirmiştir. insan bir bakıma pasif bir robot gibi de düşünülebilir bu sistemde. Zaten bu sistemin temel sıkıntısı, mekanikleşen ve mekanik yasaların belirlenimi altında zorunlu hale dönüşen insan ve insan faaliyetlerinin Özgürlük gibi değer içeren kavramlarla alakasının kalmamasıdır. La Mettrie’nin materyalist düşünceleri, dönemin en önemli materyalistlerinden Baron D’Holbach’ın da, ateist sisteminin işaretidir.

Bazı Eserleri

  • Histoire Naturelle de l’Âme. 1745 (anon.)
  • École de la Volupté. 1746, 1747 (anon.)
  • Politique du Médecin de Machiavel. 1746 (anon.)
  • L’Homme Machine. 1748 (anon.)
  • L’Homme Plante. 1748 (anon.)
  • Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médecine. 1748 (pseudonym: Aletheius Demetrius)
  • Discours sur le bonheur ou Anti-Sénèque [Traité de la vie heureuse, par Sénèque, avec un Discours du traducteur sur le même sujet]. 1748 (anon.)
  • L’Homme plus que Machine. 1748 (anon.)
  • Système d’Épicure. 1750 (anon.)
  • L’Art de Jouir. 1751 (anon.)