Jozef Pilsudski Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

62

PİLSUDSKİ, Josef (1867-1935)

Polonyalı asker ve devlet adamı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız Polonya Devleti’nin kurulmasında etkin rol oynamıştır.

5 Aralık 1867’de Wilno bölgesinde (bugün Vilni-us) Zulow’da doğdu, 12 Mayıs 1935’te Varşova’da öldü. Yoksul düşmüş bir soylu aileden geliyordu. Doğduğu yer, 1772, 1793 ve 1795’te üç aşamalı olarak Avusturya, Prusya ve Rusya arasında paylaşılmış olan Polonya’nın, Rusya’nın egemenliği altındaki bölgesinde bulunuyordu. Küçük yaştan başlayarak çarlık rejimine tepki duydu. Ortaöğrenimini Wilno’da tamamladıktan sonra 1885’te Rusya’da Harkov Üniversitesi’nde tıp öğrenimine başladı, ama öğrenci olaylarına katıldığı için 1886’da okuldan çıkarıldı. Bunun üzerine Wilno’ya dönerek oradaki genç sosyalistlerin arasına katıldı. 1887’de çar III.Aleksandr’a suikast planlamakla suçlanarak tutuklandı ve Sibirya’da beş yıl sürgün cezasına çarptırıldı.