Joseph Marechal Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
26

MARECHAL, Joseph (1878-1944)

Belçikalı filozof. Varoluşun özne ile nesne arasındaki bağlantıyı doğruladığı görüşünü savunmuştur.

1    Temmuz 1878’de Charleroi’da doğdu, 11 Aralık 1944’te Louvain’de öldü. Cizvit okulunda öğrenim gördükten sonra, 1905’te Louvain Üniversitesi’nde, yükseköğrenimini bitirip doktor sanını kazandı. 1910’da gittiği Almanya’da psikoloji üzerinde çalıştı. I.Dünya Savaşı yıllarında İngiltere’ye gitti, 1919’da Belçika’ya dönerek 1935’e değin Louvain Cizvit Okulu’nda psikoloji, tanrıbilim ve felsefe tarihi okuttu.

Marechal’in felsefesi Kant’ın eleştiri kuramıyla Thomasçılık’ın anlıkla ilgili görüşünden yeni bir öğreti oluşturma anlayışına dayanır. Bu öğretide özne ile nesne iki temel kavramdır. Ona göre var olmak, özne ile nesne arasındaki bağlantının gerçekliğini, ortaya koymaktır. Bu gerçeklik de duyularla edinilen izlenimlerin birbiriyle olan ilişkisini anlıkta bütünlüğe ulaştırmakla son ve kesin biçimini alır. Çünkü var olmak yalnız duyu izlenimleri ya da öznel duygularla bağlantılı değildir, ikisi arasındaki birliktir. Bu nedenle psikologların, öznel olanı nesnel olana egemenmiş gibi göstermeleri yanlıştır. Gerçeği kavramak için nesne olanı bilme gereği vardır. Bu eksiksiz yapılırsa, gerçek olanla olmayan, kuşkulu ile kesin, öznel ile nesnel birbirinden ayırt edilir.

Marechal bilgi sorununa da Kant’ın, bu konuyla ilgili, eleştiri anlayışından yola çıkarak yaklaşır. Kant’ tan önce ve sonra, bu soruna değgin görüşleri inceler ve Thomasçı bir yöntemle çözüm bulmaya çalışır. Özellikle Kant’ın, bilginin oluşumunda, duyu verilerine dayanan eleştirici yöntemine karşı Thomasçılık’ ın anlığa geniş yer veren görüşünü benimser.

•    YAPITLAR (başlıca): Le Point de depart de la metaphysi-que. Leçons sur le developpement historique et theorique du probleme de la connaissance, 5 cilt, 1922-1947, (“Gizemciliğin Başlangıç Noktası. Bilgi Sorununun Tarihsel ve Kuramsal Gelişimi Üzerine Dersler”); Etudes sur la psychologie des mystiques, 2 cilt, 1924-1937, (“Gizemciler Üzerine Psikolojik İncelemeler”); Precis d’histoire de la philosophie moderne, 1933, (“Modern Felsefenin Kısa Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi