Jose de San Martin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

22

SAN MARTIN, Jose de (1778-1850) Arjantinli asker ve siyaset adamı. Şili ve Peru’nun bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiştir.

25 Şubat 1778’de Corrientes Eyaleti’nde, Yapeyu’ da doğdu, 17 Ağustos 1850’de Fransa’da Boulogne-sur-Mer’de öldü. Ispanyol bir aileden geliyordu. Subay olan babası, İspanyol sömürge hükümetinde görevliydi. Yedi yaşındayken, ailesiyle birlikte İspanya’ya gitti. Madrid’ de soylu çocuklannın gittiği bir askeri okulda öğrenim gördükten sonra, İspanyol ordusunda İngilizler’e, Portekizliler’e ve Fransızlar’a karşı çeşitli savaşlarda çarpıştı. 1811’de Arjantin’e giderek bağımsızlık hareketine katıldı. Buenos Aires’te kurulmuş olan bağımsız yönetimin hizmetindeki ordunun eğitimi ile ilgilendi. 1813’te, Peru’yu elinde tutan İspanyol kuvvetlerinin ağır baskısı altında olan, kuzey birlikleri komutanı general Belgrano’ya takviye için, Tucuman Eyaleti’ne gitti ve buradaki birlikleri disiplin altına aldı. İspanyollar’ın, Peru’yu ellerinde bulundurdukları sürece, Arjantin’in bağımsızlığının hiçbir zaman güvencede olamayacağına inanan San Martin, 1814’te Cuyo Eyaleti (bugünkü San Juan, San Luis ve Mendoza eyaletleri) valiliğine ve kuzey birlikleri komutanlığına getirildikten sonra, Peru’nun bağımsızlığını sağlamak amacıyla büyük bir ordu toplamaya ve eğitmeye başladı. Bu arada, 1816’da, Arjantin’in bağımsızlığının, Rio de la Plata Birleşik Eyaletleri adı altında ilan edildiği kongre sırasında, İspanyollar’a karşı federal bir hükümetin yeterince güçlü olamayacağını, yeni kurulan bağımsız devletin güvenliğinin, ancak merkezi bir monarşi yönetimiyle sağlanabileceğini savundu.