Jorge Rodriguez Alessandri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0
16

Jorge Rodriguez Alessandri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1896) Şilili siyaset adamı. 1958-1964 arasın­da devlet başkanlığı yapmıştır. İki kez devlet başkanlığı yapmış olan Arturo Alessandri’nin oğludur. 1919’da Şili Ulusal Üniversi­tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Bir süre öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Şili’nin en büyük kâğıt fabrikasının yöneticisi, Güney Amerika Bankası’nın da genel müdür yardımcısı oldu. 1925’te Temsilciler Meclisi’ne seçildi. İlk önemli siyasi görevi, 1948-1950 arasında Gabriel Gonzales Videla’nın dev­let başkanlığı döneminde maliye bakanlığıdır. 1956’da Santiago’dan senatör seçildi.

Şili’de, 1958’de yapılacak seçimlerden bir yıl önce çok çekişmeli bir seçim kampanyası başladı. Partilerin hiçbirinin tek başına seçimi kazanma şansı yoktu. Muhafazakâr partilerin oluşturduğu koalisyon, Jorge Alessandri’yi başkan adayı olarak gösterdi. Alessandri, seçim kampanyası sırasında, ülkede etkili bir yönetim kuracağını, siyasetçilere değil, teknik adamlara görev vereceğini söyledi. İktisadi programı, daha çok zengin ve orta kesimlere yönelikti. Seçimle­ri, sosyalist-komünist ittifakın adayı Salvador Ailende karşısında, çok küçük bir farkla kazandı.

Ülkenin iktisadi durumu çok kötüydü, enflasyon ve işsizlik çok yüksek boyutlara ulaşmıştı. Alessandri, bir yıl süreyle ülke ekonomisinin yönlendirilmesi konusundaki tüm yetkileri elinde topladı. Sıkı para politikası uygulayarak enflasyon hızını düşürmeyi amaçladı. Ücret artışları sınırlandırıldı, lüks malların ithalatı kısıtlandı. Sınai üretimin artırılması için özel şirketlerden alınan kurumlar vergisi düşürüldü; kamu harcamalarıyla iç pazarın genişletilmesine çalışıldı. İki yıl içinde,  amaçlanan hedeflerin çoğuna ulaşıldı.

Enflasyon hızı düşürüldü, dış ödemeler dengesi iyileştirildi. Ama, ücret artışlarının enflasyon oranı­nın altında kalması yoksulluğu artırıyor vc hoşnut­suzluklara yol açıyordu.

1960’ta Güney Şili’de altmış beş bin evin yıkılma­sına yol açan büyük deprem, uygulanmakta olan iktisadi politikayı kesintiye uğrattı. Jorge Alessandri’ nin başkanlığı dönemıilde tarım reformu, işsizlik ve konut sorunu gibi temel sorunlar için yeterince önlem alınmaması, ücret artışlarının fiyat artışlarının gerisin­de kalması, koalisyonun halkın desteğini yitirmesine yol açtı, ve 1964 seçimleri, Hıristiyan Demokrat Parti’nin adayı Eduardo Frei’ın başa geçmesiyle sonuçlandı.

1970’te yeniden canlanan muhafazakâr koalisyo­nun adayı olarak seçimlere katıldı, ama Salvador Ailende karşısında yenilgiye uğradı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983