Edebi Şahsiyetler

Jorge Luis Borges Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BORGES, Jorge Luis (1899)

Arjantinli yazar. Yarattığı türler-arası edebiyat tarzıyla gerçek dünyayı, örtülü, uzak, ama eleştirel bir bakışla yorumlayan, okurlarını seçkin aydınlar arasında arayan bir sanatçıdır.

24    Ağustos 1899’da, Buenos Aires’te doğdu. Arjantin’in önde gelen ailelerinden birinin oğluydu. Ataları arasında İngilizler olması ve babasının da bir İngiliz okulunda öğretmenlik etmesi, küçük Borges’in İngilizce’yi İspanyolca’dan önce öğrenmesine yol açtı. Daha dokuz yaşındayken Oscar Wilde’ın “The Happy Prince”ini (“Mutlu Prens”) İspanyolca’ ya çevirdi. Edebiyatla ilk tanışıklığı, kültürlü bir kişi olan babasının İngilizce kitapları yoluyla oldu. İlk okuduğu kitaplar, ileride oluşturacağı fantastik üslubun ipuçlarını veriyordu: Bunlar arasında H.G.Wells’ in yapıtları, Binbirgece Masalları, Twain’in Huckle-berry Finn’i ve Cervantes’in Don Ouixote’sinin İngilizce çevirisi de vardı.

1914’te ailesiyle birlikte Cenevre’ye gitti ve I. Dünya Savaşı’nı İsviçre’de geçirdi. Burada kaldığı beş yıl boyunca Fransızca ve Almanca öğrendi ve College de Geneve’den lisans derecesi aldı. 1919’da yine ailesiyle birlikte Majorca’ya ve ardından İspanya’ya gitti. Burada genç Ispanyol yazarların oluşturduğu “Ultraist” hareketine katıldı.

1921’de Buenos Aires’e döndüğünde, kentini yeniden keşfetti.’Bu dönemde yazmaya başladığı ilk şiirlerinde Buenos Aires’in geçmişi ve bugününü benzetmelerle yüklü bir dille ele alır. 1923-1929 yılları arasında yazdığı üç şiir kitabı, Fervor de Buenos Aires (“Buenos Aires Tutkusu”) Luna de enfrente (“Yolun Ötesinde Ay”) ve Cuaderno San Martin (“San Martin Defteri”), yazarın kenti ile olan ilişkisini, kendi iç dünyası ile dışındaki kent arasında kurduğu karmaşık iletişimi açığa vurur. Bu döneminde Borges “Ultraist”
hareketin Güney Amerika’daki öncülüğünü yaptı, çeşitli dergilerin yayımlanmasına yardımcı oldu ve edebiyat eleştirisi denemeleri yazdı. Bu dönemdeki son yapıtı bir biyografi olan Evaristo Carriego’dur.