Edebi Şahsiyetler

John Ruskin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RUSKIN, John (1819-1900) İngiliz, eleştirmen ve denemeci. 19. yy’da İngiltere’de estetik değerlerin oluşumunu önemli ölçüde etkilemiştir.

8 Şubat 1819’da Londra’da doğdu, 20 Ocak 1900’de Lancashire’da, Coniston’da öldü. İskoç asıllı zengin bir aileden geliyordu. Babası resme meraklı bir şarap tüccarıydı. Ruskin manzara ressamı Copley Fielding’den (1787-1855) resim dersleri aldı. Katı ve dindar bir kadın olan annesinden din bilgileri öğrendi. 1836’da Oxford Üniversitesi’ndeki Christ Church College’a girdi. Sağlığının kötüleşmesi ve ailesiyle birlikte İtalya’ya gitmesi, buradaki eğitimini ancak 1842’de bitirebilmesine yol açtı. Şiir yazmaya öğrencilik yıllannda başladı, bir yandan da dönemin ünlü manzara ressamlarından Tumer’ın tablolarına ilgi duydu. Tumer’m eleştirmenlerce fazla tutulmaması üzerine, onu savunan bir kitap üzerinde çalışmaya başladı. Kitap, Ruskin’in Modern Painters (“Çağdaş Ressamlar”) adlı 5 ciltlik yapıtının ilk cildi olarak 1843’te yayımlandı ve henüz yirmi dört yaşındayken ona ün kazandırdı.

Ruskin, İngiltere dışında birçok gezi yaptı. Fransa ve İsviçre Alpleri’ni ve İtalya’yı gezdi. İtalya’da, Floransa ve Venedik ressamlarını, Orta Çağ heykelciliğini ve mimarlığını inceledi. Modern Painters’ın ikinci cildinde Venedikli ressam Tintoretto’ya ağırlık verdi. Daha sonra incelemelerini mimarlık üzerinde yoğunlaştırdı. The Seven Lamps of A rchıtecture ’da (“Mimarlığın Yedi Lambası”) Gotik dönem mimarlığını, The Stones of Yenice’de de (“Venedik’in Taşları”) Venedik mimarlığını inceledi. Çağdaş akademik mimarlığa karşı çıkan ve Raffaello döneminden önceki sanatın doğayı idealize etmeyen üslubuna ve ruhsal arınmışlığına dönmeyi amaçlayan Ön Raffaellocular’a(Pre-Raphaeli-tes) eleştirmenlerin karşı çıkması üzerine, bu hareketin savunuculuğunu üstlendi. Modern Painters’ m son ciltleri üstünde çalışırken, bir yandan da Londra’daki Working Men’s College’da resim dersleri verdi.