John Cage Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CAGE, John (1912 – 12 Ağustos 1992, New York)

ABD’li besteci. Sesin doğası üzerine araştırmaları ve yenilikçi anlayıştaki müziğiyle etkili olmuştur.

5 Eylül 1912’de, Los Angeles’da doğdu. Çeşitli buluşları olan bir elektrik mühendisinin oğludur. Küçük yaşta piyano öğrenmeye başladı. Gençliğinde, özellikle Avrupa’da geçirdiği yaklaşık bir buçuk yıllık dönemde, müziğin yanı sıra şiir, resim ve mimarlıkla da ilgilendi. 1931’de ABD’ye döndükten sonra ise, müzik başlıca uğraşı oldu. Önemli bir Schönberg yorumcusu olan piyanist Richard Bühling’den kompozisyon dersleri aldı. Daha sonra, besteci Henry Cowell’in derslerini izledi, 1934’te ise Schönberg’in öğrencisi oldu.

Bu dönemde Cage’in ilgi alanı, Schönberg’in öğrettikleriyle sınırlı kalmamış, vurmalı çalgılar müziğine ve modern dansa da yönelmiştir. Vurmalı çalgılar müziği üzerine çalışırken, sessizliği de müziğin bir öğesi olarak kavraması, daha sonra girişeceği deney ve yeniliklerin temellerinden birini oluşturur.

İki yıl kaldığı Seattle’da, Bonnie Bird’ün dans derslerine besteci ve eşlikçi olarak katıldı. Bu sırada, piyanonun telleri arasına vida, lastik vb. gibi cisimler yerleştirerek oluşturduğu “Hazırlanmış piyano” (pre-pared piano), Cage’in çağdaş müziğe en önemli katkılarından biri sayılmaktadır. Sanatçı, “Hazırlanmış piyano” için birçok yapıt yazmıştır.

1939’dan başlayarak müzik çalışmalarında elektronikten de yararlanmayı deneyen Cage, 1943’te, New York Modern Sanat Müzesi’nde verdiği bir konserle dikkati çekti ve giderek, önemli bir yenilikçi (avant-garde) müzikçi olarak tanındı.

Ancak, yenilik denemeleri, her zaman olumlu tepkilerle karşılanmamıştır. 1958’de New York’taki Town Hall’de düzenlenen ve toplu yapıtlarım sunan bir konserde yer alan Piyano ve Orkestra için Konçerto, daha önceki yapıtlarını beğenen izleyicilerin bile tepkisiyle karşılanmış, 1964’te de, Atlas eclipticalis adlı yapıtının Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası tarafından sunulmasından sonra Cage, hem izleyiciler, hem de kimi orkestra üyelerince ıslıklanmıştır.