John Berger Kimdir, Hayatı, Kitapları, Eserleri, Hakkında Bilgi

BERGER, John (1926)

İngiliz sanat eleştirmeni, belgesel kitaplar yazarı, romancı. Yerleşik sanat kuramlarına eleştirel yaklaşımıyla 20. yy’ın önemli eleştirmenlerinden biri olmuştur.

Londra’da doğdu. Central School of Art ve Chelsea School of Art’ta okudu. Ressam ve resim öğretmeni olarak hayata atıldı. Önceleri Tribüne dergisine, sonraları çeşitli yayın organlarına sanat eleştirileri yazmaya başladı. New Statesman dergisinin sanat eleştirmeni oldu. Observer, Sunday Times, Daily Worker, Labour Monthly, Marxism Today’de Avrupa ve Amerika’nın daha yüzlerce dergi ve gazetesinde yazdı. Son dönemlerde New Society dergisinin sürekli yazarları arasındadır. John Berger G adlı romanıyla 1972 Booker Ödülü’nü, ]onah Who Will Be 25 in the Year 2000 (“2000 Yılında 25 Yaşında Olacak Olan Jonah”) adlı film için yazdığı senaryoyla da Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazanmıştır.

John Berger New Statesman dergisinde yayımladığı yazılarda ağırlıklı olarak sanat yapıtlarının, özellikle de resim sanatının çağdaş toplumlarda algılanma biçimi üzerinde durdu. Kapitalist toplum koşullarında ister istemez bir meta haline gelen bu ürünlerin alıcıya ulaşması sürecinde ortaya çıkan karmaşık ilişkileri inceleyerek yerleşik sanat tarihi kuramlarını sarsıcı görüşler geliştirdi. 1965 yılında yayımladığı Success and Failure of Picasso (“Picasso: Başarısı ve Başarısızlığı”) adlı incelemesinde söz konusu genel yaklaşımından hareketle, Picasso’nun sanatının sosyo-ekonomik temellerini irdeleyerek, ünlü sanatçının kapitalist toplum koşullarından nasıl etkilendiğini, sistemin etkisinin resimlerine nasıl yansıdığını ortaya koydu. Berger’e göre köklü bir resim geleneği olan Ispanya’nın ortaya çıkardığı bu büyük yetenek, zamanla 20. yy’m sanatım belirleyen koşulların etkisiyle sistemin çarklarından biri haline gelmişti.