John Adams Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

20

ADAMS, John (1735-1826)

ABD’nin ikinci cumhurbaşkanı. Bağımsızlık Savaşı önderlerindendir.

Massachusetts Eyaleti’nde, Braintree’de doğdu; Quincy’de öldü. Çiftçilik yapan babası, belediye meclisi üyesiydi. 1755’de Harvard Üniversitesi hukuk bölümünü bitirdi. 1764’te bir papazın kızıyla evlendi. Bu evlilik ona yaşamı boyunca yararlanacağı geniş sosyal ilişkiler sağladı. Bir kızı, iki oğlu oldu. Büyük oğlu John Quincy ABD’nin altıncı cumhurbaşkanıdır.

1763’te gazetelere yazılar yazmaya başladı. Bu dönemde Amerikan kolonilerinde İngiliz sömürge politikasına karşı bir muhalefet hareketi doğmaya başlamıştı. İngiltere’nin koyduğu yeni damga vergisini protesto etmek amacıyla düzenlenen direniş hareketlerinde etkin rol oynadı. Boston Gazette adlı gazetede İngiltere’nin koyduğu yasaları eleştiren bir dizi makalesi yayımlandı.1768 yılında Boston Temyiz Mahkemesi’ne girdi. 1770’de Boston Katliamı adıyla bilinen olayın sorumlusu olarak yargılanan İngiliz askerlerinin savunmalarını üstlendi. Kamuoyu, ithal vergilerini protesto eden halka ateş açan ve beş kişinin ölümüne, neden olan sanıklara karşıydı. Adams buna rağmen savunmayı üzerine aldı ve dava İngiliz askerlerinin çoğunun beraatiyle sonuçlandı.

1772’de Massachusetts Temsilciler Meclisi’ne seçildi. İki yıl sonra, Massachusetts delegasyonuyla birlikte, 13 Amerikan kolonisinin ilk Temsilciler Meclisi niteliğini taşıyan Kongre’ye katıldı. Kongre, İngiliz sömürge politikasına karşı alınacak tavrı saptamak üzere toplanmıştı. Adams başından itibaren Amerika’nın bağımsızlığının gerekliliğini savundu. Kongrenin genel eğilimi İngiltere ile uzlaşma yönündeydi. Bu eğilimlere karşı mücadele-etti. 1776’da Kongre, Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanması kararını aldı ve Adams bildirgenin hazırlanması için oluşturulan Komite’ye seçildi. Bağımsızlık Bildirgesi Kongre’de Adams tarafından savunuldu. Aynı yıllarda “Thoughts on Government” adıyla yayımlanan makalesinde yerel hükümetlerin örgütlenmesi konusundaki görüşlerini dile getirdi. Bu makalenin en önemli yanı, devletin temel görevlerinde iktidarın tek elde toplanarak baskıcı bir niteliğe bürünmemesi için kuvvetler ayrılığı ilkesini savunmasıdır.