Johannes Kepler

33

Johannes
Kepler
(1571-1630)

Tycho Brahe’nin (1546-1601) asistanlığını
yapmış, onun yıllarca süren gökbilimsel gözlemlerinin sistematik biçimde dökümü
yapılmış verilerinden yararlanmış, gezegen yörüngelerinin biçimi ve hızlarına
ilişkin keşfettiği yasalarla bilim tarihinde kendine önemli bir yer sağlamıştır.

Kepler
Yasaları
:

1. Gezegenlerin yörüngeleri eliptiktir.

2. Her gezegen güneş çevresinde çizdiği yörüngede
eş zamanda eş uzunluğu geride bırakır.

3. Gezegenlerin dönüş zamanının karesi, gezegenin
güneşten ortalama uzaklığının küpüyle orantılıdır.

Kepler gerçekte Pythagoras’tan etkilenmiş
bir düşünürdür. Pythagoras’a ve Pythagorasçılara göre evrenin yapı taşları sayılardır.
Evren sayılarla, sayılar arası orantılarla örülmüş olan bir sistemdir. Bu
nedenle evrende her şey orantısal olarak birbirleriyle uyumludur; işte bu
uyumluluk estetik olmayı yani güzel olmayı da sonuç olarak getirmektedir.

Kepler’e göre de doğanın yapısı matematik
dile uygundur; şeyler ve olgular arası ilişkiler niceliksel oran ve orantılarla
açıklanabilir.

Modern
Felsefe I

Prof. Dr. Sara Çelik

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:
2588

Haziran 2012, Eskişehir