Johannes Gutenberg Kimdir, Hayatı, İcadı, Neyi İcat Etti, Hakkında Bilgi

22

GUTENBERG, Johannes (1400-1468)

Alman, mucit. Tipografi adı verilen basım tekniğini geliştirmiştir.

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1395-1400 arasında Mainz’da doğduğu sanılmaktadır. 3    Şubat 1468’de aynı kentte öldü. Asıl adı Johannes Gensfleisch zur Laden’di. Annesinin aile adı olan Gutenberg’i kullandı. Soylu bir ailenin oğlu olan Gutenberg, Mainz’da kuyumculuk öğrendi. 1430’da zanaatçıların soylu sınıfa karşı ayaklanması, ailesiyle birlikte Strassburg’a (bugün Fransa’da Strasbourg) sürülmesine neden oldu.

1444’e değin kaldığı Strassburg’da ayna yapımı ve kıymetli taşların kesimi üzerine çalıştı. 1436 sonrasında çalışmalarını matbaacılık üzerinde yoğunlaştırdı. Büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü matbaacılık çalışmalarım, 1438’den sonra üç ortakla birlikte sürdürdü.

Gutenberg’in matbaacılık üzerinde çalışmaya başladığı dönemde, Avrupa’da xylografi adı verilen basım tekniği yaygın olarak kullanılmaktaydı, ll.yy’da Çin’de bulunmuş olan xylografi, üzerine desenler veya harfler oyulmuş tahta levhalardan oluşmaktaydı. 14.yy’da Avrupa’ya aktarılan bu teknikle, kutsal resimler ve oyun kâğıtları basıldı. Tahta yerine madeni levhaların kullanılması ve hurufatın (ayrı basım harfleri) bulunmasıyla bu teknik daha da yetkinleşti. Coster tarafından geliştirildiği sanılan hurufat, tipografi basım tekniğinin başlangıcını oluşturdu. Aynı harflerin birleşimiyle sayfalar oluşturulmakta, basımdan sonra sayfanın harfleri dağıtılıp aynı harfler başka sayfaların yapımında kullanılabilmekteydi. Belirli harfleri yan yana getirerek çok sayıda basım yapma tekniği olan tipografinin bütünü ise Gutenberg tarafından geliştirildi. Ana kalıpların (matris) yapımı, dökümevlerinin kurulması, metinlerin dizilmesi ve elle basım, bu tekniği oluşturmaktaydı. Gutenberg’in 1450’ye doğru iyice geliştirip, yetkinleştirdiği bu tekniğin başlıca özelliği ise, basım harflerinin tahtadan değil, dökümle yapılmasıydı. Döküm için kurşun, kalay ve antimon karışımı bir alaşım kullanılıyordu.