Johann Gustav Droysen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
100

1850’de Kiel’de tarih profesörü olarak görev aldı. Danimarka ve bölge yönetimi arasında sorun olan, Schleswig-Holstein anlaşmazlığı üzerine incelemeler yapmaya başladı. Danimarka bölgeyi işgal edince, 1851’de Kiel’den ayrılarak Jena’ya geçti. Jena’da, bir ulusal kahramanı konu alan Das Leben des Feldmar-schalls Grafen York von Wartenburg’u (“Mareşal Kont York von Wartenburg’un Yaşamı”) yazmaya başladı ve 1852’de tamamladı.

1855’te, Alman siyasi birliğinin kuruluşunda birleştirici rolünü üstlenmesi gereken Prusya Krallığı’nın incelendiği, 14 ciltlik Geschichte der preussischen Politik’ı (“Prusya Siyasetinin Tarihi”) yazmaya başladı. Öldüğünde bu yapıt henüz bitmemişti. Bu temel yapıtını yazmayı sürdürdüğü süre içinde, tarih eğitimi ve tarihçilerin izlemesi gereken ilkeleri belirleyen, Grundriss der Historik’i (“Tarihsel Anlatımın Temel Çizgileri”) hazırladı. Bu yapıtta nesnelci anlayışa karşı çıkıyor ve tarihin, ulusal amaçlar için gerekli ilkelerle geçmişin olaylarından dersler çıkarmak olduğu görüşünü savunuyordu. Buna göre tarihçi, içinde yaşanılan ortama göre tarihi kullanmak, anlamak ve yorumlamakla görevlidir.

Yaşamı boyunca, Almanya’nın Prusya Krallığı’ nm merkezi gücü etrafında kurulabileceğine inanan Droysen, Rankeci nesnelci yaklaşımlara şiddetle karşı çıkan, ulusal bir tarih okulu kurulmasında ve Almanya’nın daha sonraki dönemde Prusya etrafında bütünleşmesinde, düşünceleriyle etkin olmuşutr.

• YAPITLAR (başlıca): Geschichte Alexander des Grossen, 1853, (“Büyük İskender’in Hayatı”); Geschichte des Hellenismus, 1836-1843, (“Hellenizm Tarihi”); Vorlesung über die Freiheitskriege, 1846, (“Özgürlük Savaşları Üzerine Dersler”); Preussen und das System der Grossmaech-te, 1849, (“Prusyalılar ve Büyük Devletler Sistemi”); Das Leben des Feldmarschalls Grafen York von Wartenburg, 1852, (“Mareşal Kont York von Wartenburg’un Yaşamı”); Geschichte der preussischen politik, 14 cilt, 1855-1886, (“Prusya Siyasetinin Tarihi”); Grundriss der Historik, 1868, (“Tarihsel Anlatımın Temel Çizgileri”).

• KAYNAKLAR: F.Gilbert, Droysen und Die Preussisch-deutsche Frage, 1931; G.Droysen, J.G.Droysen, 1910; G.Droysen, J.G.Droysens Briefıvechsel, 1929; C.D.Pla-um, J.G.Droysens Flistorik in Ihrer Bedeutung für die moderne Geschıchtsmissenschaft, 1907.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi