Joan Robinson Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

38

ROBINSON, Joan (1903-1983) İngiliz, iktisatçı. Neo-Klasik iktisadın statik denge çözümlemesine, sermaye ve bölüşüm kuramına yönelttiği eleştirileri ve eksik rekabet kuramı ile tanınmıştır.

31 Ekim 1903’te Camberley’de doğdu, 5 Ağustos 1983’te öldü. Londra’daki St.Paul’s Girls’ School’da ve Cambridge Üniversitesi Girton College’da eğitim gördü. 1926’da, farklı piyasa yapıları konusundaki çalışmalarıyla tanınmış iktisatçı E.A.G.Robinson ile evlendi. 1931’de Cambridge Üniversitesi’ne yardımcı öğretim görevlisi olarak giren Robinson, 1937’de öğretim üyesi, 1965’te de aynı üniversiteden emekli olan kocasının yerine profesör oldu. 1973’te üniversitedeki görevinden emekli oldu.

Joan Robinson’un ilk önemli yapıtı 1933’te yayımlanan Economics of lmperfect Competition’ân. (“Eksik Rekabetin İktisadı”). Robinson bu yapıtında Piero Sraffa’nın ortaya attığı bir sorunun yanıtını aradı. Sraffa 1926’da yayımlanan bir makalesinde, ölçeğe göre artan getirinin sonucu olarak ortaya çıkan azalan birim maliyetlerin, tam rekabet piyasasında dengeyi olanaksız kılacağını ileri sürmüştü. Sraffa’ya göre, firmaların negatif eğimli talep eğrilerine sahip olması durumunda, maliyetlerin azalmasına karşın denge kurulabilirdi. Ne var ki negatif eğimli talep eğrisi Neo-Klasik iktisadın tam rekabet varsayımı ile çelişmekteydi. Robinson, Sraffa’ mn bu görüşünü kendisine başlangıç noktası olarak seçmiş ve tüm değer kuramını bir eksik rekabet modeli çerçevesi içinde ele almanın gerekli olduğunu göstermiştir. Ayrıca, statik denge kuramının içsel mantığının üzerine giderek, ücretlerin işgücünün marjinal üretkenliği tarafından belirlendiği görüşüne karşı kanıtlar getirmiştir. Farklı maliyet ve talep koşullarında eksik rekabetin egemen olduğu piyasalarda fiyat oluşumunun incelendiği bu yapıtın önemi, Neo-Klasik iktisadın tersine, tam rekabetin değil eksik rekabetin genel durum olarak ele alınmasından kaynaklanmaktadır.