Joachim Camerarius Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CAMERARIUS, Joachim (1500-1574)

Alman tanrıbilimci ve doğa bilgini. Yunan ve Latin kültürünün Batı’da yayılmasına çalışanların öncülerin-dendir.

Bamberg’te doğdu, Leipzig’te öldü. Gerçek adı Liebhard’tır. Soylu ve eski bir ailedendir. Önce din eğitimi gördü, Yunan ve Latin dillerini öğrendi. Çağının ünlü düşünürü Melanchthon’un önce öğrencisi, sonra yakın arkadaşı oldu, daha sonra Erasmus’ tan felsefe okudu. 1541’de Leipzig Universitesi’nde görev aldı, imparator II. Maximillian’m çağrısı üzerine Viyana’ya giderek, onun danışmanı oldu.

Camerarius, yaşadığı çağın bütün bilimlerine ilgi duyan, özellikle Yunan-Latin uygarlık ürünleri üzerinde duran, onların Avrupa’da tanınmasına, benimsenmesine çalışan bir bilgindir. Tarih, şiir, tarım, hekimlik, matematik, gökbilim gibi değişik alanlarda çalışmış, düşüncesini daha çok tanrıbilimle felsefe sorunları üzerinde yoğunlaştırmıştır. Aristoteles’in ahlak anlayışıyla Stoa ve Epikuroscu ahlak görüşlerini karşılaştırmış, Aristoteles’in bu konuyla ilgili düşüncelerinin hepsinden üstün olduğunu ileri sürmüştür.

Camerarius’un en önemli etkisi Aristoteles felsefesini yeni yorumlarla geliştirip yaymasında görülür. Aristoteles’in o çağda bilinen bütün yapıtlarım inceledikten sonra, onlara yeni yorumlar, açıklamalar eklemiş, özellikle mantık ve ahlak alanında Aristoteles’in tek kaynak olduğu görüşünü yaymıştır.

• YAPITLAR: Opera Omnia, 1583, (“Bütün Yapıtlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi