Edebi Şahsiyetler

Jean-Marie Guyau Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GUYÂU, Jean Marie (1854-1888)

Fransız, filozof ve ozan. Felsefe sorunlarının çözümünde toplumbilim yönteminin uygulanması gereğini ileri sürmüştür.

28 Ekim 1854’te Laval’de doğdu, 31 Mart 1888’de Mentone’da öldü. Paris’te felsefe öğrenimi gördü, filozof A.Fouillee’nin kızıyla evlendikten sonra, bütün çalışmalarını felsefe ve şiir konularında yoğunlaştırdı. Önce Fouillee’nin etkisinde kaldı, sonra Platon, Kant ve eski Yunan, Latin ozanlarım, özellikle Epikuros’tan kendi yaşadığı çağa değin ahlak sorunlarını inceledi. Çok genç yaşta ölmesine karşın, geniş bir alanı içeren yapıtlar yazdı.

Guyau’nun felsefesinin odağını, ahlakla ilgili iki önermesi oluşturur. Bunlardan biri “yapabilecek gücün varsa yapmalısın”, öteki de “insanlar bir toplum içinde ve karşılıklı dayanışma durumunda bulunmalıdır”. Felsefe sorunlarına bu iki odaktan yola çıkarak çözüm arayan Guyau’ya göıe temel olan diriliktir. Varlık kavramı altında toplanan bütün nesnelerde yaşam gücü vardır. Bu güç kimi nesnelerde çok, kimilerinde azdır. Gerçek olan ne varsa canlıdır. Düşünce yaşamı bile devinimden, devinimin soyutlanmış biçimi olan güçten başka bir şey değildir. Devinim ise canlının cansız varlıkta yansımasıdır. İşte yaşamın özünü oluşturan da, ona yayılma, devinme olanağı kazandıran da bu güçtür. Yaşam, kendi içinde, bir bütündür. Bu bütünü oluşturan öğeler de bilinç, duyarlık, anlık, başkalarıyla kurulan karşılıklı ilgi ve bunlar arasında sağlanan uyumdur.

İlgili Makaleler