Jean-Marie Camille Guerin Kimdir, Hayatı, BCG Aşısı Mucitlerinden

Jean-Marie Camille Guerin (22 Aralık 1872-9 Haziran 1961) Fransız veteriner , bakteriyolog ve immünolog. Albert Calmette ile birlikte tüberküloz hastalığına karşı Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşısını geliştirmişlerdir.

Yaşamı

Babası 1882’de tüberkülozdan öldü (1918’de de eşi), 1892 – 1896 yılları arasında Ecole Nationale vétérinaire d’Alfort da veteriner hekimlik eğitimi almaya başladı, öğrenci iken patolog Edmond Nocard (1850-1903)ın asistan olarak çalıştı.

1897’de, İnstitut Pasteur de Lille (Lille, Fransa)’e katıldı ve Fransız doktor, bakteriyolog ve immünolog Albert Calmette (1863-1933) ile çalışmaya başladı. Calmette serumu (yılan sokmalarına karşı panzehir) ve çiçek hastalığına karşı aşı hazırlamadan sorumlu bir teknisyen olarak çalışmaya başladı. Lille’de 1900’da Laboratuvar Başkanlığına terfi etti. Bundan sonra kendisini vereme karşı bir aşı araştırmaya adadı.1933’teki ölümüne kadar Calmette ile yakın ilişki içinde çalıştı.

Sığır tüberkülozu basili Mycobacterium bovis’in hastalığa neden olmadan hayvanlarda bağışıklık yarattığını 1905’te keşfetti. Bundan sonra O ve Calmette ardışık kültür transfer yöntemini kullanarak, Mycobacterium basilinin patojenik aktivitesini zayıflatmanın yollarını geliştirdiler. 1921’de, Guerin ve Calmette BCG kültürünü pasajdan pasaja aktararak 230 pasaj sonra insanlarda kullanılabilecek etkili bir aşı elde ettiler.Aşının ismine BCG adını verdiler.

1928’de Pasteur Enstitüsü Tüberküloz Servis müdürü olduğu için Paris’e taşındı.

1939’da “Comité National de Défense contre la Tuberculose” (Tüberküloz karşı Milli Savunma Komitesi) Başkan Yardımcısı oldu. Guerin, 1948’de BCG, Birinci Uluslararası Kongresi başkanı oldu. Ayrıca, Fransa Veteriner Akademisi Başkanı(1949) ve Tıp Akademisi Başkanı(1951) oldu. 1955’te, Fransız Bilimler Akademisi onu, Bilimsel Grand Prix ile ödüllendirildi.

Paris’te 89 yaşında öldü.