Filozoflar

Jean Bodin (Filozoflar Biyografileri)

Jean Bodin

filozof-2/jean_bodin Jean Bodin (okunuşu: Jan Boden) (1530-1596) yılları arasında yaşamış Angers doğumlu , Fransız hukukçu, tarihçi, siyaset felsefesi filozofu, Paris Parlamentosu üyesi ve Toulouse’de hukuk profesörü. Egemenlik kuramıyla tanınır.

Bodin Reformasyon sırasında yaşamıştır ve dolayısıyla dini ve sivil ihtilafların arkaplanda yaşandığı bir dönemde eserlerini kaleme almış, düşüncelerini geliştirmiştir. Bu dönemde Fransa’da devletin desteklediği Katolik Kilisesi ile Kalvinist Huguenot’lar arasında büyük bir ihtilaf mevcuttu.

Her ne kadar eserleri siyaset felsefesi ve siyaset bilimi açısından önemli olsa da, eserlere tepki oldukça karışıktır; bazı yazarlar eserleri ve Bodin’in düşüncelerini övmüş, bazı yazarlarsa düşüncelerini ve örneğin metodolojisini eleştirmişlerdir.

Devlet Üzerine Altı Kitap veya özgün ismiyle Les Six livres de la République, Bodin’in başyapıtıdır. 1576’da kaleme alınan eser insanların karakterlerinin gelişiminde iklimin önemi ve etkisi gibi çeşitli sosyolojik ve antropolojik fikirlerin yanı sıra, egemenlik üzerine de önemli fikirler barındırmaktaydı.