Filozoflar

Jean André Wahl (Filozoflar Biyografileri)

filozof-4/jean andre Jean André Wahl

Jean André Wahl (Mayıs 22, 1888 – Haziran 19,1974)  Fransız yazar ve filozof.

1936-1967 yılları arasında Sorbonne’da dersler verdi. Eserlerinde güncel sorunları araştırmayı tercih etti.

Kitapları

* İngiltere’nin ve Amerika’nın Çokcu Felsefeleri, 1920,
* Somuta Doğru, 1923,
* Hegel Felsefesinde Bilincin Mutsuzluğu, 1929,
* Kierkegaard Üstüne İncelemeler, 1938,
* Metafizik El Kitabı, 1953,
* Varoluş Filozofları, 1954.

İlgili Makaleler