Filozoflar

James Prescott Joule (Filozoflar Biyografileri)

James Prescott Joule

filozof-4/james_joule

James Prescott Joule (24 Aralık 1818, Manchester –  11 Ekim 1889) yılları arasında yaşamış İngiliz fizik bilgini.

Isının mekanik eşdeğerini bularak ve farklı enerji türlerinin birbirine dönüştürülebileceğini göstererek enerjinin sakınımı ilkesinin temelini atmıştır.
Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu’nun eldesini sağladı. SI sistemindeki iş birimi joule, onun adına ithafen verilmiştir. Lord Kelvin ile mutlak sıcaklık skalasını geliştirmiştir. Bir direnç üzerinden geçen elektrik akımının ısı yaydığını bulmuştur (Joule yasası).

Isının mekanik eşdeğeri

Matematiksel formül:
Q = c Δt m = 4.18 F Δx = 4.18 W
Q = Isı (cal)
c = özısı (cal/g derece santigrad)
Δt = sıcaklık değişimi (derece santigrad)
m = kütle (g)
F = iş yapan korunumlu kuvvet (Newton)
Δx = yer değiştirme (metre)
W = fiziksel iş (joule)

Joule, yaptığı deneyler sonucunda, ısının mekanik eşdeğeri olarak; bir pound suyun sıcaklığını bir derece Fahrenheit arttırmak için 838 ft·lbf luk bir iş gerektiğini bulmuştur.Joule, bu sonuçları 1843’de düzenlenen “British Association for the Advancement of Science” toplantısında açıkladı fakat beklediği ilgiyi göremedi.