James Lorimer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

LORİMER, James (1818-1890)

İskoç hukukçu ve siyaset kuramcısı. Doğal Hukuk öğretisini savunmuş, demokrasinin gelişmesine karşı çıkmıştır.

4    Kasım 1818’de Perth bölgesinde doğdu, 13 Şubat 1890’da Edinburgh’da öldü. Perth Lisesi’ni bitirdikten sonra sırasıyla Edinburgh, Berlin ve Bonn üniversiteleriyle Cenevre Akademisi’nde öğrenim gördü. Üniversite öğrenimi sırasında felsefeyle ilgilenmeye başladı, ayrıca jeoloji ve kimya dersleri aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra İskoçya’ya dönerek baroya girdi. Ancak hukukun kuramsal yönü avukatlıktan daha çok ilgisini çekiyordu. Çeşitli dergilere edebiyat, tarih, siyaset ve eğitim konularında denemeler yazdı. 1857’de Political Progress not Necessarily Democratic (“Demokratik Olması Gerekmeyen Siyasal İlerleme”) ve 1865’te Constitutionalism of the Future (“Geleceğin Anayasalcılığı”) adlı kitaplarıyla adını duyurdu. 1865’te Edinburgh Üniversitesi’nde kamu hukuku profesörü olarak ders vermeye başladı. Bu görevini ölünceye değin sürdürdü.

Hukuk felsefesi üzerine yoğunlaşan Lorimer, İngiltere’de o dönemde egemen olan pozitivist hukuk anlayışının tersine doğal hukuk görüşüne bağlı kaldı. 1872’de yayımlanan The Institutes of Law (“Hukukun Kurumlan”) adlı kitabında toplum yaşantısını düzenleyen ilkeler, kurallar, yasalar ve değerlerin Tanrı vergisi olan insan doğası tarafından belirlendiğini savundu. Bunlar somut toplumsal koşullardan ve devletten bağımsızdı. Öte yandan insan doğasının yasalarıyla kimyasal ya da biyolojik yasalar aynı idi. Böylece insan doğasından kaynaklanan toplumsal ilişkiler doğadaki düzen kadar mutlak ve değişmezdi. Ayrıca toplumdaki mülkiyet eşitsizliği de doğa yasalarına uygundu.