Filozoflar

Jacques Rancière (Filozoflar Biyografileri)

Jacques Rancière

 
filozof-3/jacques ranciere” 238″ 238″ Jacques Rancière (1940 Cezayir doğumlu) Fransız filozof Paris-VIII (St. Denis) Üniversitesi Felsefe Profesörlüğünden emekli olmuştur. 1960’larda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı Kapital’i Okumak ile ün kazanmıştır.
1968 öğrenci ayaklanmaları sırasında Althusser’le fikir ayrılığına düşen Rancière, Althusser çevresinden kopuşunun gerekçelerini La Leçon d’Althusser (1974, Althusser’in Verdiği Ders) adlı kitabında anlattı. Bu ideolojik ve teorik kopuş, ona göre, ‘bilgi ile kitleler arasındaki tarihsel ve felsefi ilişkilere’ bakışlarındaki ciddi farkların ürünüydü. Althusser’in ideoloji teorisine yönelttiği eleştiriyi, özellikle işçi sınıfının tarihsel olarak kendisini nasıl görmüş ve bilgiyle nasıl ilişki kurmuş olduğunu ampirik analizlere de başvurarak araştırdığı bir dizi kitabında devam ettirdi.

Etkisi

2006’da Rancière’in estetik teorisi görsel sanatlarda bir referans noktası haline geldiği belirtilmiştir. Rancière, Freize Sanat Fuarı gibi sanat dünyası etkinliklerinde dersler vermiştir. Eski Fransız başkan adayı Ségolène Royal, Rancière’in favori filozofu olduğunu söylemiştir.

Rancière ve Rusya

2003 yılında Rancière, diğer bazı Fransız aydınları ile birlikte imzaladığı, 2003 Çeçen referandumunun gayrımeşruluğunu protesto eden bir mektubu Putin’e göndermiştir.

Türkçe’deki Eserleri

* Estetik Bilinçdışı, (Çev:Kenan Sarıalioğlu, ARA-LIK YAYINLARI, 2006)
* Uyuşmazlık Politika ve Felsefe, (Çev:Hakkı Hünler , ARA-LIK YAYINLARI, 2006)
* “Lire Le Capital”, (Kapitali Okumak, Louis Althusser, Etienne Balibar, Roger Establet ve Pierre Macherey ile birlikte, Çev:Işık Ergüden, İTHAKİ YAYINLARI, 2007)
* “Aux bords du politique”, (Siyasalın Kıyısında, Çev:Aziz Ufuk Kılıç, METİS YAYINLARI, 2007)
* “Le destin des images”, (Görüntülerin Yazgısı,Çev:Aziz Ufuk Kılıç, VERSUS KİTAP, 2008)
* “Le philosophe et ses pauvres”, (Filozof ve Yoksulları, Çev:Aziz Ufuk Kılıç , METİS YAYINLARI, 2009)