Jacques Necker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
56

NECKER, Jacques (1732-1804)

Fransız filozof, iktisatçı ve devlet adamı. Bütün toplum işlerinde ahlak ilkelerinin temel alınması gerektiği görüşünü savunmuştur.

30    Aralık 1732’de Cenevre’de doğdu, 8 Nisan 1804’te Coppet’de öldü. Kuzey Almanya’nın eski ve soylu bir ailesindendir. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra Paris’te bankacılık, iktisat ve felsefe okudu. Önce ticaretle uğraştı, daha sonra da siyasete atılarak devletin iktisat ve maliye işlerinde yüksek görevler aldı.

Necker için felsefenin konusu birey ve toplumdur. Toplum bireylerden oluşan, ancak bireylerin mutluluğunu sağlaması gereken, bir bütündür. Bireylerin eğitilmesi, yetiştirilmesi için dinden kaynaklanan inançları us ilkelerine göre değerlendirmek, benimsetmek yararlıdır. Çünkü din insanı tanrısal bir aşamaya çıkaran doğal duyguların oluşturduğu varlıktır. Usa dayanan bir din, toplumu yöneten yasaların eksiklerini giderir, yöneticilerin tutarsızlığını, yetersizliğini ortadan kaldırır. Tanrı düşüncesi ahlakın temel ilkesi olarak alınırsa, insan kendi vicdanında erdemin, doğruluğun, iyilik ve yardımseverliğin değerini duyacak olgunluğa ulaşır.

Necker’in ahlak anlayışına göre, insanların birbirlerine karşı, iyi yürekli, hoşgörülü, saygılı davranmaları gerekir. Her insan düşüncesi özgürlüğü temel ilke edinmelidir. Çünkü düşünce özgürlüğü yalnız insan için geçerlidir. Ona göre Tanrı yücedir, en yetkin, en olgun ve en salt varlıktır, insanları koruyucudur. Bu koruyuculuk tanrısal kayra ile gerçekleşir. Bütün insanların birbirlerine karşı ortak ödevleri vardır. Mutsuzluğun kaynağı bu ortak ödevleri yerine getirmemek, kişisel eylemlere sınır tanımamaktır. Oysa tanrısal varlığın yüceliğine inanmak hem ortak ödevlerin yapılmasını, hem de mutluluğu engelleyen eylemlerin ortadan kalkmasını önler.

•    YAPITLAR (başlıca): Eloge de Colbert, 1773,(“Colbert’ e Övgü”); Essai sur la legislation et la commerce des graines, 1774, (“Tahıl Ticareti ve Yasaları Üstüne Deneme”); Administration des finances, 1784, (“Maliye Yönetimi”); De l’importance des oponions religieuses, 1788, (“Dinsel Düşüncelerin Önemi Üstüne”); Cours de morale relivieuse, 1800, (“Din Ahlakı Üstüne Dersler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi