Jacques Derrida – Şiir Nedir

40

Jacques
Derrida – Şiir Nedir

Derrida’nın eserinde üç kavrama dikkat
edilmiş: şiir, kirpi ve yürek…

Şiiri bir kirpiye benzetiyor.

Hülasa, Derrida şiirden ne anlar!

…kötüyü coeur (yürek) sözcüğünden çok zor
ayırabildiğim şeye şiir diyorum. (s. 19)

İki kirpi varmış, mevsimlerden kışmış, kirpiler
üşümüşler, birbirlerine yaklaşmışlar, dikenleri batmış canları acımış uzaklaşmışlar,
uzaklaşınca üşümüşler, birbirilerine yaklaşmışlar, dikenleri batmış canları
yanmış, ayrılmışlar, sonunda aralarındaki mesafeyi koruyamadıkları için, ikisi
de donup ölmüşler…

Türkçeleştiren: Ahmet Sarı & M.
Abdullah Arslan

Babil Yayınları

Erzurum, Aralık 2002