Jacob Grimm Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

17

GRIMM, Jacob (1785-1863)

Alman, dil ve yazınbilimci. Kardeşiyle birlikte ünlü Grimm Masalları’nın yanı sıra eski Germen söylencelerine ve dillerine ilişkin kaynakları derlemiştir.

Jacob Ludwig Cari Grimm 4 Ocak 1785’te, Berlin sınırları içinde bulunan Hanau’da doğdu, 20 Eylül 1863’te Berlin’de öldü. Marburg ve Paris’te hukuk eğitimi gördü. Çeşitli işlerin yanı sıra Kassel Kitaplığı’nın ikinci yönetmeni olarak çalıştı. 183û’da kardeşi Wilhelm Grimm’le (1786-1859) birlikte Göttingen’e gitti, üniversitede profesör oldu. 1837’de Kassel’e döndükten sonra Kral IV. Friederich Wilhelm, onu ve kardeşini Berlin’e çağırarak Bilimler Akademisi üyesi yaptı.

Jacob Grimm edebiyatın kaynağının mitoloji ve masallarda yattığını savunmuştur. Edebiyatı “doğal edebiyat” ve “sanatsal edebiyat” olarak ikiye ayırmış, doğal edebiyat olarak değerlendirdiği eski Germen kaynaklarını, bu arada Alman masallarını dakardeşiy-le birlikte derlemiştir. Yine kardeşiyle birlikte eski halk şairleri üstüne bir kitap hazırlamıştır. Germen dillerinin karşılaştırmalı tarihi ile ilgilenerek dil tarihi ve dilbilgisini bir arada ele almıştır. Germen dillerindeki ses değişimlerini bulgulamış, bu konuda yeni araştırmalara yol açmıştır. İki kardeşin yapıtları arasında, yazılı kaynakların yanı sıra sözlü dilden de yola çıkarak oluşturdukları 16 ciltlik bir Almanca sözlük de bulunmaktadır. Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşler bu sözlükle yeni Yüksek Almanca’mn sözcük dağarcığını eksiksiz toplamak ve sözcüklerin kökenlerini tarihsel olarak açıklamak çabasının gütmüşlerdir. Bu çalışmalarıyla gerek’Alman edebiyat biliminin, gerekse halkbiliminin kurucusu sayılırlar.

•    YAPITLAR (başlıca): Über den altdeustschen Meistersang, 1811, (“Eski Alman Halk Şiiri Üstüne”); Grimm’s Mârchen, 1812, (Grimm Masalları); Deutsche Sagen, 1816-18, (Alman Söylenceleri); Geschichte der deutschen Sprache, 1848, (“Alman Dilinin Tarihi”); Deutscbes Wörterbuch, 16 cilt, 1852-1858, (“Almanca Sözlük”).

•    KAYNAKLAR: H.Moser, Deutsche Sprachgeschichte, 1969.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi