IX.Louis Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

LOUIS IX (1214-1270)

Fransa kralı. Fransa’da iç ve dış barışı sağlamış, Müslüman Doğu’ya karşı iki başarısız Haçlı seferi düzenlemiştir.

25    Nisan 1214’te Paris yakınlarındaki Poissy’de (bugün Föret des Yvelines) doğdu, 25 Ağustos 1270’te Tunus’ta öldü. Aziz Louis adıyla da tanınır. Babası Fransa Kralı VIII.Louis (1187-1226) annesi ise Kastilyalı VIII.Alfonso’nun kızı Blanca idi. Özel öğretmenler tarafından din, coğrafya ve eski edebiyat konularında eğitildi. Çok dindar olan annesinin etkisi altında koyu bir Hıristiyan olarak yetişti. Babasının Kasım 1226’da ölmesi üzerine tahta çıktı. Ancak yaşı küçük olduğundan ülke yönetimini naibe sıfatıyla annesi Blanca üstlendi.

Blanca naibeliği döneminde Toulouse Kontu VII.Raymond ile İngiltere Kralı III.Henry’nin (1207-1272) desteklediği Bretanya Dükü Pierre Mauclerc ve IX.Louis’nin amcası Boulogne Kontu Philippe Hu-repel’in önderliğindeki feodal derebeylerinin ayaklanmalarına karşı mücadele etti. 1229’da Toulouse kontu ile, karşılıklı birtakım evliliklere ve toprak düzenlemelerine dayanan Meaux Antlaşması’nı imzalayarak sonuçta en büyük düşmanına boyun eğdirdi. Krallık topraklarının Akdeniz’e doğru genişlemesini de sağlayan bu antlaşmadan sonra, IX.Louis komutasındaki Fransız ordusu Dreux’lü Pierre’in desteğiyle III. Henry’nin Bretanya’ya yaptığı çıkarmayı durdurdu. 1234’te IX.Louis’yi Provence Kontu IV. Raymond Berenger’nin kızı Marguerite ile evlendirerek krallığın konumunu daha da güçlendiren Blance, IX.Louis’nin yönetimi üstlenebilecek yaşa gelmesine karşın, 1242’ye değin ülkeyi yönetmeyi sürdürdü.

IX.Louis 1242’de yönetimi üstlendiğinde, Fransa, feodal lordların kralın yetkilerini kısıtlamak istemeleri nedeniyle bir iç kargaşa içinde olan İngiltere’den ve II. Friedrich ile Papalık arasındaki yetki kavgası yüzünden büyük bir otorite boşluğu dönemi yaşamakta olan Almanya’dan çok daha güçlü durumdaydı. IX.Louis aynı tarihte III.Henry’nin kışkırttığı güneyli feodal derebeylerinin yeni bir ayaklanmasıyla karşı karşıya kaldı. Fransa topraklarına yeni bir çıkarma yapan III.Henry komutasındaki İngilizler’i Taillebourg ve Saintes’de yenilgiye uğratarak II. Henry’yi geri çekilmeye zorladı ve uzun süredir sürmekte olan feodal beylerin ayaklanmalarına da son verdi.