İvan Kireyevsky Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

KİREYEVSKİ, İvan Vasilyeviç (1806-1856) Rus, düşünür. Slavcılık Akımı’nın kurucusudur.

22 Mart 1806’da Dolbina’da doğdu, 11 Haziran 1856’da St.Petersburg’da bugün (Leningrad) öldü. Aydın bir çevrede yetişti. 1830’da Almanya’ya yaptığı gezide, Schelling, Hegel ve Schleiermacher ile tanıştı. 1832’de kurduğu Yevropeyets (Avrupalı) adlı dergi, yönetimce kapatıldı. 1845’te Moskvityanin’in yönetmenliğini yapmaya başladıysa da, bu derginin de yayını durduruldu. 1852’de Moskovsky sbornik’ıe yazdığı yazılarla düşüncelerini açıklamayı sürdürdü.

Kireyevski’nin 1840’lann başında biçimlendirmeye başladığı Sîavcılık, bu dönemlerde ortaya çıkan liberal Batıcılık akımından farklı özellikler taşımaktaydı. Ortodoksluk’u katı bir biçimde savunan Kire-yevski ve Sîavcılık akımına bağlı kişiler, Rus halkının zorluklar karşısında dirençli olduğunu, ülkede sınıf çelişkisine dayalı bir yapı bulunmadığım ileri sürmüş ve köy yaşamım yüceltmiştir. Kireyevski’ye göre, toplumları eğitim ve din biçimlendirir. Skolastik’i, us ve inanın çatışması; Reform’u, usun yadsınması; Protestanlık’ı ise, inanın .önemsenmeyişi olarak tanımlar. önceleri Rus ulusçuluğunun ülkeyi Avrupa’ daki gelişmelerden soyutladığını savunan Kireyevski, daha sonra Ortodoks Slav toplumunu, Kilisesi’ni ve Rusya’yı, dünya uygarlığının koruyucusu olarak görmüştür.

• YAPITLAR (başlıca) Polnoe Sobranie Sochinenii, (ö.s.), M.Gershenzon (der,), 2 cilt, 1911, (“Tüm Yapıtlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi