İustinianos Yasaları

İustinianos 530’da Roma hukuk bilginlerinin klasikleşmiş yapıtlarının gözden geçirilmesini yararsız malzemenin atılmasını ve yapıtlar arasındaki çelişkilere son verilmesini istedi. 2000’e yakın kitap üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda, 533’te, hukukun temel konularını kapsayan 50 bölümlük digestum yayımlandı. Digestum ’un hazırlanması sürerken, 533 ’te, Roma özel hukuku konusunda kapsamlı bir çalışma olan institutiones yayımlandı. Dört bölümden oluşan institutiones hukuk öğrencileri için bir elkitabı niteliğindeydi. 534’ten sonra yayımlanan imparatorluk emirnameleri ve bildirileri ise novellae adı altında bir araya getirildi. Codex iustinianos, digestum ve institutiones Latince, novellae ise halkın anlayabilmesi için Yunanca olarak hazırlanmıştı, iustinianos’un hukuk alanındaki bu çalışmalarıyla Roma hukuku yok olma tehlikesinden korunmuş ve Roma yasalarının orijinal metinlerinde zaman içinde oluşabilecek değişiklikler önlenmiştir. Batı Avrupalı hukukçular tarafından 12. yy’m başında Corpus Juris Civilis (Medeni Hukuk Derlemesi) adıyla yeniden ele alınan iustinianos Yasaları, Avrupa’da hukuk biliminin gelişmesine temel olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi