İstiare Sanatı, Mecazi tarif, Teşbihi tarif, Açık, Kapalı, Temsili İstiare Örnekleri