İstatistik Yıllığı, Cilt: 5, 1931-1932

40

İstatistik
Yıllığı, Cilt: 5, 1931-1932

1927
yılı rakamları

Artvin

Erkek

Kadın

Toplam

44,532

45,534

90,066

Okuma yazma (bilen / bilmeyen): 4,007 /
86,059

Hububat: 7,598 / Bakliyat: 193 / Nebatat: 955

Artvin: 28,797

Giresun

Erkek

Kadın

Toplam

76,175

88,858

165,033

Okuma yazma (bilen / bilmeyen):9,081 /
155,952     

Hububat: 10,788 / Bakliyat: 870 / Nebatat:
104

Darı: 32,781

Mısır: 64,781

Fındık: 1921’de 18,304 / 1930’da 21,876

Gümüşhane

Erkek

Kadın

Toplam

57,387

64,844

122,231

Okuma yazma (bilen / bilmeyen): 3,931 / 118,
300

Hububat: 15,645 / Bakliyat: 2,069 / Nebatat:
470

Bayburt*     

Erkek

Kadın

Toplam

23,407

25,563

48,970

Ordu

Erkek

Kadın

Toplam

90,336

112,018

202,354

Okuma yazma (bilen / bilmeyen):8,401 /
193,953

Hububat: 23,765 / Bakliyat: 1,408 / Nebatat:
385

Pirinç: 1,202

Darı: 111,014

Mısır: 84,210

Fındık: ilk olarak 1924’te kayda alınmış,
3,200

Rize

Erkek

Kadın

Toplam

72,371

99,286

171,657

Okuma yazma (bilen / bilmeyen):14,041 /
157,616

Hububat: 11,687 / Bakliyat: 686 / Nebatat:
108

Pirinç: 1,175

Mısır: 109,582

Samsun

Erkek

Kadın

Toplam

131,794

142,271

274,065

Okuma yazma (bilen / bilmeyen):19,484 /
254,581

Hububat: 58,272 / Bakliyat: 646 / Nebatat:
5,179

Arpa: 117,816

Pirinç: 9,041

Mısır: 219,053

Şebinkarahisar

Erkek

Kadın

Toplam

49,718

59,017

108,735

Okuma yazma (bilen / bilmeyen):3,912 /
104,823

Hububat: 11,375 / Bakliyat: 720 / Nebatat:
203

Trabzon

Erkek

Kadın

Toplam

130,926

159,377

290,303

Okuma yazma (bilen / bilmeyen):15,970 /
274,333

Hububat: 13,339 / Bakliyat: 1,996 / Nebatat:
2,468

Mısır: 10,826

1927 Ülke geneli nüfus,

Zirai: 4,368,061

Sınai: 299,369

Ticari: 257,355

Memur: 64,434

Hakimler: 9,999

Ordu: 162,235

PTT: 14,818

Meslekler Yekûn: 5,351,215 (39,26)

Mesleksiz Yekûn: 8,278,273 (% 60,74)