İsmeti Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti’nde siyasal, askeri ve toplumsal çöküntünün başladığı bir dönemde yetişen İsmeti genç yaşta şiire başlamış olmasına karşın, çok yazan bir şair olmadı. Küçük Divan’ında, Şeyhülislam Yahya ile Bahayî’nin etkisinde kalarak yazdığı gazelleri önemli bir yer tutar. Beş beyitlik gazellerinde redifi kafiyeye yeğlemiştir. Teknik bakımdan kusursuz olan şiirlerinin dili yalın ve akıcıdır. Genellikle din dışı konuları işlemiştir. Ayrıca büyükbabasının din kurallarıyla ilgili Tarikatü’l-Muhammediye adlı Arapça yapıtını Türkçe’ye çevirmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Divan-ı İsmeti, (ö.s.), 1874; yeni harflerle, ismeti Divanı, (ö.s.), H.İpekten (yay.), 1974.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi