İsmail Hüsrev Tökin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

114

TÖKİN, İsmail Hüsrev (1902 – 1992)

Türk, iktisatçı. Kadro dergisinin kurucularındandır.

14 Mart 1902’de İstanbul’da doğdu. İlk ve .ortaöğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi’nde yaptı. 1921-1924 arası Moskova Üniversitesi’nde iktisat öğrenimi gördü. 1929-1933 arası TC Ziraat Bankası Kredi Kooperatifleri şubesi yöneticiliği yaptı. Tarım kredi kooperatifleri yasasının hazırlanmasında çalıştı. 1932-1940 arası Sümerbank İktisadi Araştırmalar Şubesi’ni (Konjonktür Şubesi) ve İştirakler Şubesi’ni yönetti. Bankanın dergisinde Türkiye’de ilk kez iktisadi istatistiksel serilerin matematiksel analizini yapan araştırmalar yayımladı.

1932-1934 arası Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Burhan Asaf Belge’yle birlikte Kadro dergisini yayımladı. 1941-1942 yıllarında Ticaret Bakanlığı Dağıtma Ofisi genel müdür yardımcılığı, 1942-1950 arası Başbakanlık Denetleme Kurulu genel kâtipliği yaptı. Aynı dönem içinde Sohbet ve Doğuş adlı iki dergi yayımladı. 1950-1953 arası Devlet Demiryolları merkez işletme müdürlüğü ve kısa süreyle genel müdür yardımcılığında bulundu. 1953-1963 arası Yapı ve Kredi Bankası’nda iktisat danışmanlığı, 1963-1973 arası İstanbul Ticaret Odası genel kâtipliği yaptı. Buradan emekli olduktan sonra bazı özel şirketlerin yönetiminde görev aidi.

• YAPITLAR (başlıca): İktisat Nasıl Okutulmalı?, 1931; Türkiye’de Zirai Kooperatif Hareketi, 1932; Türkiye’de Köy iktisadiyatı, 1934; İktisadi ve İçtimai Türkiye’de Sanayi, 1946, İsmet İnönu-Şahsiyeti ve Ülküsü, 1946; Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dünya Ve Cemiyet Görüşü, 1946; Cumhuriyet Halk Partisi’nin İktisadi Siyaset Sistemi, 1946; Rakamlarla Türkiye, 1949; İktisadi Bunalımın Analizi, 1964; Özel Teşebbüsün Teşkilatlanması Sorunu, 1966.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi