İsmail Hakkı Bursevi Kimdir, Hayatı, Düşünceleri

27

İsmail Hakkı Bursevî. Türk alim, mutasavvıf, müfessir ve ahlakçı (D. Aydos 1653 — Ö. Bursa 1725 ).