Ismael Montes Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

57

MONTES, Ismael (1861-1933)

Bolivyalı devlet adamı. 1904-1909 ve 1913-1917 arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

La Paz’da doğdu, aynı kentte öldü. Bir süre hukuk profesörü olarak çalıştıktan sonra orduya katıldı. 1899’da Liberal Parti’nin iktidarı Muhafazakâr Parti’den alarak iktidara geçmesi üzerine savaş bakanlığına getirildi. 19Q4’te cumhurbaşkanı seçildi.

Montes’in karşılaştığı ilk temel sorun 1789-1884 arasında gerçekleşen Pasifik Savaşı sonrasında sürmekte olan sınır çarpışmaları oldu. Şili, Peru ve Bolivya arasında yapılan Pasifik Savaşı 1904’te imzalanan barış antlaşmasıyla çözüme bağlandı. Bu antlaşmaya göre Bolivya savaş sırasında kaybettiği toprakları Şili’ye bırakıyor, karşılığında Şili’nin Büyük Okyanus’taki liman kenti Arica ve La Paz arasındaki demiryolunun, demiryolu döşendikten on beş yıl sonra başlamak üzere imtiyazını alıyordu. Acre bölgesini Brezilya’ya satan Montes, buradan elde ettiği gelirle büyük bir demiryolu ağı yapımına başladı. Bolivya’da Katolik Kilisesi’nin gücünü azaltmak amacıyla diğer dinlere de özgürlük tanıyan yasalar çıkardı, kilise mahkemelerini kaldırdı, medeni nikâhı zorunlu kıldı ve öğrenimi yaygınlaştırdı. 1909’da görevi diğer bir Liberal Parti üyesi olan E.Villazon’a bıraktı.

1913’te yeniden cumhurbaşkanı seçildi. İktisadi alanda büyük değişikliklerin gerçekleştiği bu dönemde gerileyen gümüş üretimine karşın, dünya pazarlarında önem kazanan zengin kalay yatakları işlenmeye başlandı. I.Dünya Savaşı sırasında hızla artan kalay üretimi ve özellikle İngiltere ile yapılan kalay ticareti Bolivya ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı oldu. Montes, Nisan 1917’de Almanya ile siyasi ilişkileri kesti. Aynı yıl yine bir liberal olan J.Q.Querra lehine görevinden çekildi.

Bolivya’nın en sakin siyasi dönemlerinden birinde cumhurbaşkanlığı yapan ve halk tarafından “Büyük Başkan” olarak tanınan Montes, Liberal Parti’nin başkanlığını sürdürdü. Ancak parti içi bölünmelerin de etkisiyle 1920’de iktidara Cumhuriyetçi Parti geçti.

Aynı yıl sürgüne gönderilen Montes, 1928’de ülkesine döndü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi,