İşlevselcilik

William James ve G. Stanley Hall Amerika’daki ilk psikoloji laboratuarlarını kur­muşlar ve psikolojiye yön vermişlerdir. James hem Wundt’un hem de yapısalcıla­rın yaklaşımlarını reddetmiştir. James’e göre bilinci kendi başına çalışamayacak parçalara bölmenin bir anlamı yoktur. Bunun yerine, Darwin’in evrim teorisine pa­ralel olarak algıların, hafızanın, ya da diğer akılsal süreçlerin insanların ortamları­na adapte olmalarını nasıl kolaylaştırdığına odaklanmıştır. Bu akıma “işlevselcilik” denmektedir ve bu akım bilincin insanların karar verme ve problem çözme gibi becerilerince nasıl rol oynadığını anlamaya yönelmiştir.