İslamda Özür Nedir Ne Demektir Anlamı

0
31

Özür (ar. i.)

İslâm dini, kolaylık dinidir. Kendi elinde olmaksızın mazereti bulunan kimselere, ibadet için aranan temizlik şartında geniş bir tolerans gösterilmiştir. özür İle ilgili hükümler bunun açık bir delilidir. Ab dest bozucu durumların sürekli görülmesine “özür” denir. İdrarını &ıtamama, sık sık burun kanaması yaya vücudun bir yerinden kan yahut ağrılı mayi ve irin akması, devamlı ishal ve yel birer özür haiidir. Özürün çoğulu “a’zâr”dır. Özürlü erkeğe ma’zur”, kadına “ma’zure” denir. Bir kimsenin özürlü sayılması için kaide şudur: özür hali. abdest alıp namaz kılacak kadar bîr süre kesilmemek kaydıyla tam bir namaz vakti boyunca devam eder ve daha sonra her namaz vaktinde en az bir defa görülürse, o kimse özürlüdür.

Özürlü kimse, her namaz vakti için ayrı abdest alır. Abdesti bozan başka bir durunu olmadıkça, bu abdest ile o vakit içinde dilediği neviden namazı dilediği miktarda kılabilir, abdest ile yapılması gerekli her şeyi yapabilir, hatta kaza namazı kılabilir. Kısaca, bu durumda abdestli hükmündedir. özürlü kimsenin, özründen neşet edip çamaşırına veya vücuduna bulaşan pislikler, özrü devam ettikçe na-naza mani olmaz. Tabiî, olabildiğince bunlar temizlenmeye çalışılmalıdır. Özürlü sayılmak için zikredilen kaidenin dışında kalındığında, meselâ bîr namaz vaktinde özür bir kere olsun görülmediği takdirde özürlülük hali sona erer.