İşitme/Duyma Kaybı Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

Duyma kaybı ya da işitme kaybı, sesleri algılama yetisindeki tam ya da kısmî bir azalmayı ifade eder. Birçok biyolojik ve çevresel etmene bağlı olarak gelişen duyma kaybı, ses algılama yetisine sahip bütün canlılarda ortaya çıkabilir.