Nedir ?

İnsan İskeleti Nedir, Bölümleri, Görevleri, Hakkında Bilgi

İnsan iskeleti, kemiklerden oluşur ve bağlar (ligamanlar), kirişler (tendon), kaslar, kıkırdaklar ve diğer organlar tarafından desteklenir.

İskelet sabit ve değişmez değildir; kompozisyonu hayat boyunca değişir. Gebeliğin erken dönemlerinde, fetüs sert bir iskelete sahip değildir, rahmin içindeki dokuz ay boyunca kemikler yavaşça oluşur, olgunlaşır. Doğumda, tüm kemikler oluşmuştur fakat yeni doğmuş bir bebek bir yetişkinden daha fazla kemiğe sahiptir. Ortalama olarak, yetişkin bir insan 206 kemiğe sahiptir (Gray Anatomisi‘ne göre, yine de sayı kişiden kişiye küçük oranlarda değişiklik gösterir), oysa bir bebek 300’den fazla kemikle doğar. Farkın sebebi büyüme sırasında birbiriyle kaynayacak olan küçük kemiklerdir.

Kemikler; kısa, uzun ve yassı kemikler olarak şekillerine göre üçe ayrılır.

Canlılarda iç ve dış olmak üzere iki tip iskelet vardır.

  • Dış iskelet: Vücudun dış kısmında bulunur, üzerinde hiçbir vücut örtüsü bulunmaz. Organik, inorganik maddeler veya her ikisinin birleşiminden oluşur. Daha çok basit yapılı canlılarda bulunur. Bu canlılar-daki büyümeye dış iskelet sınırlayıcı etki gösterir.
  • Kavkı: Salyangoz, istiridye ve midyede bulunur.
  • Kitin: Eklembacaklılarda bulunur.
  • Kalker: Mercanlarda bulunur.
  • İç iskelet: Vücudun iç kısmında bulunur. Üzeri çeşitli vücut örtüleri ile kaplıdır. Kemik ve kıkırdaktan oluş-muştur. Genel olarak omurgalılar adı verilen canlılarda bulunur.
  • Omurga: Omurgalılarda bulunur.
    • a) Kıkırdak omurga → Köpek balıklarında bulunur.
    • b) Kemik omurga → Balık, kuş, kurbağa, sürüngen ve memelilerde bulunur.

Dil ve kulaktaki kemikler hariç insan iskeleti yaklaşık 207 kemikten meydana gelmiştir. İnsandaki iskeletin başlıca görevleri şöyle sıralanabilir;

a) Kas ve eklemler yardımıyla hareketi sağlamak.
b) Vücuda genel şeklini vermek.
c) İç organları korumak ve onlara dayanak olmak.
d) Kan hücresi üretmek (alyuvar – akyuvar).
e) Kaslara tutunma yüzeyi sağlamak.

Kemikler birbirine olabildiğince sıkı bağlanmışlardır. Aralarında da oynamaz eklemler vardır. Yalnız alt çene kemiğinde yarı oynar eklem vardır. Beyin bu kemikler içinde korunur.

Gövde iskeleti Omurga ve göğüs kafesinden oluşur.

Omurga

Omur adı verilen 33 tane kısa kemikten oluşur. Omurganın içinden şerit halinde omurilik siniri geçer ki bu kanala omurilik kanalı denir. Bel kemiği olarak da isimlendirilen omurga beş bölümden meydana gelir ve otuzüç adet omur kemiğinden oluşur. Bu bölümler boyun’da 7 tane, sırt’a 12 tane, bel’de 5 tane, kalçada 5 tane ve kuyruk sokumunda 4 tane kemik vardır. Sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğerler ve kalp burada korunur, ve bacaklar gövdeye kemik köprüler ile bağlanmıştır. Aralarında tam oynar eklemler vardır.

Kollarda

Pazı, dirsek,ön kol,el bilek,el tarak ve parmak kemikleri vardır. Kollar gövdeye omuz kemeri ile bağlanmıştır. Omuz kemeri kürek ve köprücük kemiklerinden oluşur.

Bacaklarda

Uyluk, diz kapağı, kaval, baldır, bilek, topuk, tarak ve parmak kemiklerinden oluşur.

İlgili Makaleler