Tarih

İngiliz İmparatorluğu Nasıl Batırılır? (Tarihten Anekdotlar)

İngiliz İmparatorluğu Nasıl Batırılır?

İngilizler tarafından Malta’ya sürgüne gönderilenler arasında Enver Paşa’nın babası vardır. Süleyman Nazif de orada Ahmet Paşa’yı görünce:

—Paşam, gelin sizi bir İngiliz kızıyla evlendirelim, der.

Paşa bu teklife şaşırır. Nereden böyle bir teklif çıktığını sorunca Süleyman Nazif:

— Bir Türk kızıyla evlendiniz, ondan doğan oğlunuz Enver koca Türk imparatorluğunu batırdı. Belki İngiliz kızından doğan oğlunuz da İngiliz imparatorluğunu batırır da kurtuluruz, cevabını verir.