İnci Enginün Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

İnci Enginün (İstanbul 6 Ağustos 1940- )

1950-1957 yılları arasında Edirne milletvekilliği yapan Mehmet Enginün ile Bedia Enginün’ün kızıdır. İlkokulu Uzunköprü, Çorum ve Ankara’da, orta ve liseyi TED Ankara Koleji (1959)’de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezun oldu (1963). Aynı fakülteye aynı yıl Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünde asistan oldu ve uzun yıllar Prof. Dr. Mehmet Kaplan’la birlikte çalıştı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Tanpınar ekolü olarak nitelenen ve hocası Mehmet Kaplan’ın başını çektiği eleştiri geleneğini devam ettiren isimlerden biri oldu. “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Shakespeare Tercüme ve Tesirleri” tezi ile 1968’de doktor, “Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Doğu ve Batı Meselesi” 1974’te doçent, 1984’de profesör oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçti. Burada çeşitli mevkilerde görev aldı.

1997’de emekliye olana dek üniversitedeki öğretim üyeliğinin yanı sıra, bölüm başkanlığı, senato, yönetim kurulu üyeliklerinde dekan yardımcılığı, dekanlık, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü gibi idarî görevlerde bulundu. Bu iki üniversiteden başka Columbia University, New York, USA 1979-1980, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (1982-1984), Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 1986, Uludağ Üniversitesi 1996-1998 de ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi (1996’dan beri) ve Marmara Üniversite’nde lisansüstü dersler vermektedir.