Tarih

İmam Musa Kazım Kimdir, Hayatı

Musa bin Cafer el- Kazım. On iki imamın yedincisidir. Altıncı imam Cafer es-Sâdık’ın oğludur. 745’de Medine’de doğmuş ve 799’da Bağdad’da vefat etmiştir.

İmamlığı sırasında siyaset ile ilgilenmemiş sadece mezhebin dinî meseleleri ile alakadar olmuştur. 786’da çıkan alevî isyanında ayaklanmalara katılmadığı gerekçesiyle Abbasî halifesi Mehdî tarafından tutuklanmış ve bilahare serbest bırakılmıştır. Daha sonraları ise Hârun er-Reşid’in, Şiîler üzerindeki baskısının bir neticesi olarak Bağdad’a çağırılmış, orada tekrar tutuklanmış ve bir rivayete göre de zehirlenerek öldürülmüştür. Bağdad’da Kâzımeyn’de Muhammed Cevad ile birlikte aynı türbede medfun bulunmaktadır.

İlgili Makaleler