İmam Muhammed Taki Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MUHAMMED TAKÎ (811-835)

Arap din adamı. On İki îmam’ın dokuzuncusudur.

Medine’de doğdu, Bağdat’ta öldü. Sekizinci imam Ali Rıza’nın oğludur. Bir söylentiye göre kendisini çekemeyen halife Memun’un buyruğu üzerine, çocuğu olmuyor diye, karısı eliyle zehirlenmiştir. Bu söylentiyi onaylayan kaynaklar olduğu gibi yalanlayanlar da vardır.

Muhammed Takî’nin, İslam tarihinde önemi On İki İmam’dan biri olması, Şii ve Aleviler’ce büyük saygı görmesi nedeniyledir. Başlıca özelliği dine ve geleneklere bağlılığı, atalarının yolunda gitmeyi bir yaşama ilkesi olarak benimsemesidir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi