Filozoflar

İmam Ca’fer es-Sadık’ın Oğlu Musa Kazım’a Vasiyeti (Filozof Sözleri)


İmam Ca’fer es-Sadık’ın Oğlu Musa Kazım’a Vasiyeti

felsefe/vahdetivucud” 172″ 211″

Oğulcuğum!

Vasiyetimi tut, sözümü belle; tutar bellersen kutlu yaşarsın temiz ölürsün. Kendi suçunu küçük gören, başkasınının suçunu büyük görür.

Başkasının suçunu küçük görense, kendi suçunu büyü görür. Başkasının ayıbını açanın kendi ayıpları açılır. Kim azgınlık kılıcını çekerse kendisini öldürür.Kardeşine kuyu kazan, kazdığı kuyuya kendisi düşer. Akılsızlarla düşüp kalkan hor hakir olur. Bilginlerle düşüp kalkan ise yükselir ise yükselir. Şüphe götürür yerlere girip çıkan töhmete uğrar.

Oğulcuğum!
Lehinde olsun, aleyhinde olsun, doğruyu söyle. Akranınla tanış, Allah’ın kitabını oku; selam ver; iyiliği buyur ; kötülüğü nehy et (engelle). Kim senden kesilirse, sen dolaş onu. Önce kim seninle konuşmayı bırakırsa , önce sen onunla barış.

Senden bir şey isteyene istediğini ver. Cömert olmayı istiyorsan madenlerine dal. Çünkü cömertliğin madenleri vardır. Madenlerin temlleri vardır. Temellerin dalları, budakları vardır. Dalların budakların meyveleri var. Meyve ancak dalla olur; dalda kökle durur. Duran kökse, tertemiz madene dayanır.

Tohum ekersen temiz gönüllere ek, kötü gönüllere değil. Kötü gönüller kayadır. Suyu akmaz ağaçtır; dalı budağı yeşermez; kuru yerdir, çayırı çemeni bitmez…