Edebiyat Sözlüğü

İltizam Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

İltizam edebiyat-sozlugu/kitap_eski” 149″ 104″

Şiirde kafiyeyi sağlayan ya da düzyazıda “seci” olarak kullanılan sözcükten önce gelen ve kafiye ile aynı sayıda harf içeren benzer sözcükler kullanarak yapılan sanata verilen isim.

Örnek: Merasim-i tevkîr-i tevfirinde ihmal-ü taksîr olunmayup hıl-i fâhire ve in’âmât-ı zâhire ve ziyâfât-ı vâfire ile Zülkadiroğlu tâifesi muğtenem oldular.