İlmam Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

21

Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesine verilen ad.