İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri! Tarihi, Hangi Savaşta Söylenmiştir

1 Eylül 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, orduya günlük emrini yayınladı: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

26 Ağustos sabahı 5.30’da Kocatepe’den topçu atışıyla başlayan Büyük Taarruz hızla gelişti. 30 Ağustos’ta tarihe Başkomutan Meydan Savaşı adıyla geçen Dumlupınar Meydan Savaşı kazanıldı. 1 Eylül’den itibaren Türk ordusu Yunan kuvvetlerini hızla denize doğru sürükledi. Yunanlılar geçtikleri köy ve kasabaları kardı birer harabe haline getiriyorlardı. Generel Trikupis ve General Diyanis’in esir alınışından sonra İstanbul’daki itilaf Devletleri temsilcileri mütareke isteğini ilk kez dile getirdiler. Mustafa Kemal Paşa Ankara’daki Bakanlar Kurulu’na gönderdiği telgrafta şöyle diyordu: “Anadolu’daki Yunan ordusu kesin olarak yenilmiştir. Anadolu için herhangi bir görüşmeye yer kalmamıştır. Mütareke ancak Trakya için söz konusu olabilir. Kazanılan zafer bütün yurtta coşkun gösterilerle kutlanmaya başladı. 10 Temmuz 1920 günü TBMM kürsüsü üzerine konulmuş siyah örtü Meclis’in kararıyla kaldırıldı. Zafer, Yunanistan’da hükümetin istifasına yol açtı. 9 Eylül’de İzmir’e giren süvariler Kadifekale’ye Türk bayrağını çekti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, İzmir’in alınması üzerine şu duyuruyu yayınladı: “ilk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakârlığı saygı ve takdirle anıyorum!” 10 Eylül günü saat 10.00′ da Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Batı Cephesi Komutam ismet Paşaların İzmir’e girişi candan gösterilerle karşılandı.