İkmal Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

20

Bir cümledeki mânayı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin öznesi de çoğunlukla ortaktır ve ilk cümlede yer alır.