II. Mesud Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MESUD II ( ? -1310)

Anadolu Selçuklu hükümdarı. Tümüyle İlhanlılar’a bağımlı olarak hüküm sürmüştür.

II.Gıyaseddin Mesud’un doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Konya’da öldü. Il.İzzeddin Keykâvus’un oğludur. Moğol baskılarından İstanbul’a kaçan babasıyla birlikte Altın Orda hükümdarı Möngke’nin yardımıyla Kırım’a gitti. Babasının 1278’de ölümünden sonra Sinop’a, oradan İran’a geçerek İlhanlı hükümdarı Abaka’ya bağlılığını bildirdi. Kendisine Erzurum, Erzincan ve Sivas yöresi verildi. Abaka Han’ın 1282’de ölümünden sonra Ahmed Teküdar Han, Anadolu’yu III.Gıyaseddin Keyhusrev ile II.

Mesud arasında paylaştırdı. 1284’te tahta çıkan Argun Han, Mesud’u Anadolu Selçuklu Devleti’nin tek hükümdarı yaptı. Mesud, 1284’te Kayseri ve Konya’ da sultanlığını ilan etti. 1285’te taht üzerinde hak iddia eden Gıyaseddin’in annesi ve çocuklarını yakalatarak Argun’a gönderdi. Gorgonum bölgesinin işgali  nedeniyle ve Bozkuş’u yakalamak üzere 1286-1287 yıllarında Germiyanoğulları üzerine iki sefer yaparak topraklarını ve uç bölgelerini işgal etti. 1288’de Larende’yi (Karaman) ve Karaman topraklarını yakıp Anadolu yıkarak Karamanoğulları’nı ve Eşrefoğulları’nı sindirdi. 1289’da Eşrefoğulları üzerine yaptığı seferi, Konya’da soygunların artması nedeniyle yarıda bırakan güçlenmesi Mesud, 1291’de ikinci bir sefer yaparak Denizli’yi ele geçirdi ve yağmaladı. 1299’da kardeşi Kılıç Arslan’la yaptığı saltanat savaşında tutsak düştüyse de kurtarıldı ve kardeşi öldürüldü. 1296’da Baltu Noyan’m ayaklanmasına zorla katıldığını kanıtlamasına karşın, tahttan indirilerek Hemedan’a sürgüne gönderildi. İki yıl boş kalan Anadolu Selçuklu tahtına 1298’de III.  Alaaddin Keykubad geçirildi. III’. Keykubad, 1302’de İsfahan’a sürülüp öldürüldükten sonra, II.
Mesud yeniden tahta çıkarıldı. Hükümdarlığının sonuna değin, hiçbir etkinliği olmadan tahtta kaldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi